معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی فرهنگی و اجتماعی
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
نکات مهم و ضروری اردوی مشهد مقدس

اردوی خواهران:

 ساعت حرکت سرویس از دانشگاه به ایستگاه راه آهن ساعت 12:30 روز چهارشنبه 95/2/29

ساعت حرکت قطار 14:00

تاریخ برگشت خواهران از مشهد: یکشنبه 95/3/2 ساعت 13:00 حرکت از هتل به سمت ایستگاه راه آهن

ساعت حرکت قطار: 14:00

شام چهارشنبه 29 اردیبهشت و یکشنبه 2 خرداد برعهده دانشجو می باشد.

 

اردوی برادران:

ساعت حرکت سرویس از دانشگاه به راه آهن ساعت 12:30 روز پنجشنبه 95/2/30

ساعت حرکت قطار: 14:00

تاریخ برگشت برادران از مشهد: دوشنبه 95/3/3 ساعت 13:00 حرکت از هتل به سمت راه آهن

ساعت حرکت قطار: 14:00

شام پنجشنبه 30اردیبهشت و دوشنبه 3 خرداد برعهده دانشجو می باشد.

 

همراه داشتن کارت شناسایی و دفترچه بیمه الزامیست.

امکان بازدید دانشجویان از اماکن تفریحی خارج از شهر وجود ندارد و عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.

بازدید از اماکن داخل شهر و مراکز خرید با هماهنگی مسئول اردو بلامانع می باشد.

رعایت شئونات اسلامی در طول برگزاری اردو الزامیست.

شماره تماس مسئولین حاضر در اردوی خواهران: آقای محمد زنگی آبادی09133999698   -  خانم خالقی 09120971835

شماره تماس مسئول حاضر در اردوی برادران:آقای کاکویی 09131404292