معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی فرهنگی و اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ خبری
حفظ موضوعی قرآن کریم (با محوریت 300موضوع)

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته با همکاری اداره اوقاف وامور خیریه کرمان در نظر دارد کلاس های حفظ موضوعی قرآن کریم را برگزار نماید.

علاقمندان جهت ثبت نام به حوزه فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

به شرکت کنندگان گواهی معتبر از اداره اوقاف اهدا می گردد.

شروع کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد.