معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی و فرهنگی
اطلاعیه : موضوع: ‌ دینی/آئینی
مراسمات دهه اول محرم در دانشگاه

سخنرانی و قرائت زیارت عاشورا در دهه اول ماه محرم در نمازخانه دانشگاه

*هر روز ظهر بعد از نماز ظهرو و عصر

*هرشب بعد از نماز مغرب و عشاء

جهت شرکت دانشجویان در مراسمات دهه اول محرم در شهر ماهان سرویس ایاب و ذهاب راس ساعت 19:30 از میدان دانشگاه حرکت می نماید.

زمان برگشت سرویس 21:30 می باشد.