معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی و فرهنگی
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و کانون قرآن و عترت

جهت ثبت نام اولیه و کاندید شدن در انتخابات از طریق منوی ورود با شماره دانشجویی و کدملی وارد سامانه شده و در انجمن یا کانون مربوط به رشته خود فقط لینک نامزدشدن را کلیک نمایید.

تقاضا می شود به جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در اولین ورود گذر واژه خود را از طریق لینک داشبورد تغییر دهید.