معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی و فرهنگی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
نتایج انتخابات شورای صنفی و انجمن اسلامی

اسامی منتخبین انتخابات

شورای صنفی:

1-حسین ترک زاده

2-محمدرضا آرچین

3- مطهره امیری دوماری

 

انجمن اسلامی:

1-امین زردشت

2-احمدرضا برزکار

3-مازیار امین وند

4-الناز میرحاجی

5-مژده توکلی