معاونت فرهنگی
کانون قرآن وعترت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
اولین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر

ثبت نام اولین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر

رشته&zwnj؛های جشنواره:

1- ؛ ؛ ؛ ؛ تلاوت تحقیق

2- ؛ ؛ ؛ ؛ تلاوت ترتیل

3- ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ حفظ جزء سی

4- ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ حفظ یک جزء اول

5- ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ حفظ دو جزء اول

6- ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ حفظ سه جزء اول

7- ؛ ؛ ؛ ؛ حفظ چهار جزء اول

8- ؛ ؛ ؛ ؛ حفظ پنج جزء اول

9- ؛ ؛ ؛ حفظ ده جزء اول

10- ؛ حفظ بیست جزء اول

11- حفظ کل قرآن کریم

 ؛

دانشجویان علاقمند جهت ثبت نام از تاریخ 94/9/7لغایت 94/9/20به حوزه فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند

آزمون متمرکز رشته حفظ : ؛ ؛ 94/9/22

آزمون رشته تلاوت : ؛ ؛ 94/9/25

 ؛