معاونت فرهنگی
کانون قرآن وعترت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
نتایج چهارمین یادواره عاشورایی دانشگاه تحصیلات تکمیلی

ردیف

سرکارخانم/ جناب آقای

نام و نام خانوادگی

نام اثر

رتبه

بخش

1

جناب آقای

میلاد حسینی نسب

شعر

اول

ادبی

2

سرکارخانم

آرزو کبیری نیا

شعر

دوم

ادبی

3

جناب آقای

محمد زارعی

شعر

سوم

ادبی

4

سرکارخانم

زهرا شعبانی

شعر

سوم

ادبی

5

جناب آقای

محمدحسین ملکیان

شعر

سوم

ادبی

6

جناب آقای

محمدحسن اسفندیارپور

شعر

سوم

ادبی

7

سرکار خانم

فاطمه کریمی

مقاله

اول

ادبی

8

جناب آقای

جعفر علون آبادی

مقاله

دوم

ادبی

9

جناب آقای

محمد شیخی

مقاله

سوم

ادبی

10

سرکار خانم

معصومه باغبان زاده

عکس

اول

هنری

11

سرکارخانم

نسرین معاذالهی

عکس

دوم

هنری

13

جناب آقای

مالک نیکویی

عکس

سوم

هنری

14

سرکارخانم

فاطمه فرهادی

گرافیک

اول

هنری

15

جناب آقای

محمد شیخی

گرافیک

دوم

هنری