معاونت فرهنگی
کانون قرآن وعترت
مطلب : موضوع: ‌ دینی/آئینی
مطالب دو کارگاه تفسیر قرآن (بلاغت قرآن- تحریف ناپذیری قرآن) )

فایل پاورپوینت  دو کارگاه تفسیر قرآن کریم خانم حسینیان             دانلود در مشاهده