معاونت فرهنگی
تشکل اسلامی دانشجویی بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ علمی
کارگاه آموزشی هم اندیشی و تعالی اساتید دانشگاهها درتاریخ 94/8/20

بنا بر اطلاعیه بسیج اساتید استان کرمان کارگاه آموزشی و تعالی اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تاریخ 94/8/21 برگزار می گردد.سخنران جناب آقای دکتر صلاحی ریاست محترم سازمان بسیج اساتید کشور

 همراه با گواهی حضور در دوره

کلیه اساتید عضو کانون بسیج دانشگاه جهت ثبت نام حداثر تا تاریخ 94/8/3 به حوزه فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایند.

زمان برگزاری کارگاه :94/8/20

همراه با اعطای گواهی شرکت در دوره