معاونت فرهنگی
تشکل اسلامی دانشجویی بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ علمی
راه اندازی مرکز رشد خلاقیت و فناوری توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با همکاری سازمان بسیج علمی

مرکز پژوهش های علمی و صنعتی اداره کل آموزش و پرورش استان (پژوهشکده تعلیم و تربیت) با همکاری سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری اقدام به راه اندازی مرکزرشد خلاقیت و فناوری بسیج نموده و در این راستا امکان استفاده مخترعین ،مبتکرین و محققین بسیجی اقشار مختلف از امکانان کارگاهی و آزمایشگاهی آن مرکز فراهم می باشد.

کلیه اساتید بسیجی جهت استفاده از مرکز فوق به بسیج اساتید دانشگاه مراجعه نمایند.

آزمایشگاههای یاد شده به شرح ذیل می باشد:

1- آزمایشگاه زیست فناوری

2- آزمایشگاه نانوفناوری با تجهیزات پیشرفته

3- کارگاه عمومی فیزیک و مکانیک

4- مجموعه سایت و کتابخانه